Datordriftgruppens rotcertifikat

Datordriftgruppen LTH driver ett antal webservrar där det behövs en hög säkerhetsnivå med krypterad nätverkstrafik. Detta görs med så kallade säkerhetscertifikat. För vissa interna servrar är certifikaten är utfärdade av datordriftgruppens certifikatauktoritet, och genom att först installera dess rotcertifikat blir det enklare att använda dessa servrar.

Det är dock inget krav att installera rootcertifikatet, men om man inte gör det får man en säkerhetsvarning när man ansluter till vissa av våra krypterade servrar.

Ladda ned och installera rotcertifikat


Tillbaka

Sidansvarig: Per Foreby
Utgivare: Datordriftgruppen LTH

Senast uppdaterad: 2017-03-08

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00