Att skriva rapporter med LaTeX

OBS

Linuxdatorerna är uppgraderade och använder numera en teckenkodning som heter UTF-8. När ni skriver nya dokument ska ni ange vilken kodning det är genom att skriva:

   \usepackage[utf8]{inputenc}

Om ni ska fortsätta att skriva på gamla dokument som innehåller svenska bokstäver (eller andra specialtecken) så måste ni ändra på raden ovan och dessutom konvertera kodningen i dokumentet:

   iconv -f latin1 -t utf8 oldfile.tex > newfile.tex

Aktuella versioner:

Var Version Datum Kommentar
På websidorna 5.6 12 september 2006  
Till försäljning hos DDG i E-huset för 10 kr 5.6 12 september 2006  

Här finns en lista över skillnader mellan versionerna.

Handledningen

Här kan man läsa eller ladda ner handledningen i olika format:

Originalformatet har texten satt med 10 punkter. I A4-formatet blir det något större än 12 punkter, och i A5 cirka 9 punkter.

Exempel

Detta är en förteckning över alla exempel som finns. Om man läser handledningen i PDF-format så finns det länkar till exemplen inne i handledningen.

exempel_1.tex Minimalt exempel på svenskt latexdokument.
exempel_2.tex Lite längre exempel på dokumentklassen "article".
exempel_3.tex Hur man stänger av sidnummer på första sidan.
exempel_4.tex Sidhuvud med fancyhdr.
exempel_5.tex Litet exempel på dokumentklassen "report".
exempel_6.tex Figurer och tabeller.
exempel_7.tex "Vanligt" brev (dokumentklass "letter").
exempel_8.tex
efd-brev.cls
Lokal dokumentklass "efd-brev".
exempel_9.tex
merit.cls
Lokal dokumentklass "merit" (mertiförteckning).
exempel_10.tex Liggande papper och justering av marginaler.
exempel_11.tex Användning av abstract-omgivning.
exempel_12.tex Abstract på engelska eller med annan rubrik.
exempel_13.tex Dubbla abstractomgivningar (en svensk och en engelsk).

För att se hur dessa dokument ser ut i när det har körts genom latex, skriv

	latex exempel_nn.tex
	xdvi exempel_nn


Tillbaka

Sidansvarig: Per Foreby
Utgivare: Datordriftgruppen LTH

Senast uppdaterad: 2010-01-18

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00